torsdag 8 december 2011

Ändring för arrangörsbehörighet!

Behörigheten för arrangörer i TDB har skärpts.
Numera har man enbart tillgång till klubbens ekonomirelaterade funktioner om man även har kassörsbehörighet.

måndag 5 december 2011

Bortse från licensmail!

Som konsekvens av de stora licensändringarna i TDB har det idag skickats ut mail till ryttare gällande licensbeställningar.
Vänligen bortse från detta då dessa endast gäller föregående års licensbeställningar.

onsdag 23 november 2011

Nytt om reservlistor!


Från och med idag så tas reserver även in automatiskt efter likviddagen om det sker en strykning (avanmälan).
Pengarna dras då från anmälarens konto samma kväll.
Tidigare har arrangören manuellt fått plocka in ryttare efter likviddagen passerat.

måndag 14 november 2011

Filtrera betalningshistorik!


Under Min/Vår ekonomi har vi nu infört ett filter som innebär att man lättare kan söka/filtrera i betalningshistoriken.

Detta kan man alltså använda både som privatperson och/eller arrangör.

torsdag 10 november 2011

Ökad användarvänlighet!


För att lättare behålla en röd tråd på betalningsöversikten när man klickar runt så "poppar" nu anmälningsöversikten upp på samma sida när man följer "Info"-länken, istället för att man som tidigare kom till en ny sida.
Detta hoppas vi ska spara arrangören några klick!

måndag 31 oktober 2011

Återbetalning i TDB!

En efterlängtad och stor nyhet är att arrangörer nu kan återbetala direkt i TDB genom uppgifter från tävlingsprogrammet.
Detta innebär att betalningsinformation i tävlingsprogrammet om att klubben är skyldig någon pengar efter tävlingen följer med resultatfilen till TDB!
Klubbens kassör har då sedan möjlighet att, via tävlingens betalningsöversikt, genomföra återbetalning antingen för enskilt ekipage (genom att trycka på länken "Återbetalning" i tabellen) eller för alla ekipage (som arrangören är skyldig pengar) samtidigt genom länken längst ner i kolumnen för återbetalning.
Detta är fantastisk nyhet för er som tidigare känt på att göra återbetalning till var och en, en uppgift som kunde ta timmar.

Observera att det endast är klubbens kassör som kan utföra detta och att återbetalning endast kan ske till personer som anmält via TDB.fredag 28 oktober 2011

Premiesammanställning i TDB!

Nu presenterar vi en ny funktion i TDB - Premiesammanställning för arrangörer!


Denna finner man under menyfliken Tävlingsadministration.
Här listas alla de ryttare som klubben betalat ut premier till i TDB årsvis.
Listan toppas av den ryttare som har fått ut mest premier.

onsdag 26 oktober 2011

Licensrapportering till SLU


Fixat så att ångrade/bortagna licenser ej räknas med i licensrapporteringen till SLU.

Fortsatt arbete ..Fortsatt arbete med att optimera resultatrapportering för Fälttävlan

fredag 21 oktober 2011

Olika deadlines för olika distrikt


När en arrangör vill ansöka om tävling så ser man numera det valda distriktets egna deadlines.
Dvs deras sista ansökningdatum för olika perioder.

Funktionärsroller efter nivå


Nu visas funktionärer efter dess nivå så att de med högre nivå även visas bland de lägre nivåerna.

fredag 14 oktober 2011

Buggfix


I veckan har det lagts energi på att fixa diverse buggar i systemet.
Bland annat så gick det ej att anmäla sig till en annan tävling samma dag om man redan hade en befintlig anmälan med återtagna klasser. Detta går alltså nu.
Diverse blanksteg i textfält som sparas ner har tidigare kunnat orsaka en del fel men detta har vi nu åtgärdat.
En annan bugg som nu också blivit fixad är att en hästs far eller mor kan inneha bokstäver i sitt stamboksnummer, inte enbart siffror.

måndag 26 september 2011

Sekunder i reservlistor


Nu visas även sekunder i anmälningstillfället för att kunna jämföra reservers anmälan.

Sortering av raser och stambok


Nu sorteras raser och stambok i alfabetisk ordning så det blir lättare att hitta.

Fix av Godkänn-knappen


Vi har nu fixat "Godkänn"-knappen vid anmälan så att det inte längre uppstår fel vid användande av Internet Explorer.