måndag 26 september 2011

Fix av Godkänn-knappen


Vi har nu fixat "Godkänn"-knappen vid anmälan så att det inte längre uppstår fel vid användande av Internet Explorer.