torsdag 8 december 2011

Ändring för arrangörsbehörighet!

Behörigheten för arrangörer i TDB har skärpts.
Numera har man enbart tillgång till klubbens ekonomirelaterade funktioner om man även har kassörsbehörighet.