måndag 10 september 2012

Endast funktionärer med förbundslegitimation valbara vid propositionsskapande

Vi har förenklat så endast funktionärer med förbundslegitimation går att välja i propositionsmallen där funktionärer anges. Som tidigare söks funktionären upp med dennes namn men endast de med rätt funktionärsroll och förbundslegitimation går att välja.