måndag 10 september 2012

Klubbarna kan själva plocka bort efteranmälningsavgifter


Tidigare har klubbarna varit tvungna att kontakta distriktet eller förbundet för att plocka bort efteranmälningsavgifterna på en kommande tävling.
Nu kan klubbarna själva välja om de vill plocka bort efteranmälningsavgiften från tävlingen. Det går ej att plocka bort efteranmälningsavgiften efter likviddagen.
Det är viktigt att tänka på att det ej går att lägga tillbaka efteranmälningsavgifterna om de har plockats bort.

Efteranmälningsavgiften plockas bort från propositionssidan för tävlingen med knappen "Ta bort efteranmälningsavgifter".