tisdag 20 november 2012

Propositionsmallar enligt TR


Propositionsmallarna i TDB har stramats åt ytterligare och efterföljer nu tävlingsreglementet (TR).
Detta gäller i första hand hoppningen än så länge.

Det går t.ex. inte att sätta en bedömning till en höjd som inte är tillåten i TR.
Det ställs även högre krav på att rätt funktionärer väljs.
Det måste bl.a. finns funktionärer som får lov att döma den högsta statusen för tävlingen.

Vid anmälan till hoppning så går det ej att anmäla unghästar till högre klasser än vad TR skriver, dvs 4 år - 100cm, 5 år - 130cm, 6 år - 140cm.