tisdag 28 april 2015

Info om Endagslicenser från föregående år!

Endagslicenser 2014 som ej är kopplade till tävling 2014 går att utnyttja även under 2015.
Endagslicenser 2013 och tidigare, som ej är kopplade, kan användas t.o.m. 150630, sedan förfaller dom.
Oförbrukade Endagslicenser ska gå att utnyttja kommande år, dock ej längre.

Endagslicens ligger endast till grund för uppgradering till fullständig licens det år den är betald.