måndag 20 april 2015

Kort information om ny funktion i TDB i samband med proposition och anmälningar!


För att som arrangör kunna ta emot häst/ryttarbyten i TDB har vi lag till en funktion som med automatik genererar en lista, "Sena ändringar (häst/ryttarbyten)", i samband med att propositionen godkänns. Listan har även en ”Övrig information” som lyder;
”Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.”

Möjlighet till notering i Meddelandefältet för anmälan där anmälaren kan skriva vad ändringen gäller.
Som arrangör hänvisar man häst/ryttarbyten till denna lista när anmälare hör av sig och vill göra en ändring.

Listan har kontroll på att häst- och ryttarlicens är godkänd för året.
I övrigt hanterar man ändringarna enligt TR.