onsdag 20 maj 2015

Nu är återbetalningen bättre i TDB

Tidigare har endast kassören kunnat klicka på återbetala från ekonomiöversikten. Nu kan en arrangör från föreningen klicka återbetala och då kommer uppdraget hamna i listan över återbetalningar för själva tävlingen.
Kassören kan sedan genomföra själva överföringen.

Det gör också att summan vid ekonomiöversikten, summerar allt som är betalt, minus eventuella återbetalningar.

Detta gör ekonomisammanställningen bättre.

Informationen om vad som betalts via TDB kommer också att justeras i anmälningsfilen man laddar ner till tävlingsprogrammet.