fredag 22 januari 2016

Vaccinationskort i TDB

Vi har uppdaterat texten som visas när hästen/ponnyn, utifrån registrerad vaccinationshistorik, inte är startberättigad!

Nu står det så här:
Enligt i TDB inregistrerad vaccinationshistorik är inte XXXX (hästens namn) startberättigad. Vaccinationshistoriken i TDB är idag inte kopplat med anmälningssidan, alltså påverkar detta inte möjligheten att anmäla.
OBS! För att vara startberättigad måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

Läs mer om hur du registrerar hästens vaccinationer i TDB under Hjälp > Hästar > Vaccinationer steg för steg