onsdag 3 februari 2016

Veckans vanligaste telefonfråga...

...gäller tilläggsregistrering och i synnerhet vaccinationsintyg!


Det är OK att visa upp vidimerad kopia av vaccinationsintyget i samband med tävling om du t.ex. har skickat hästens pass för tilläggsregistrering.

Vidimering ska genomföras av ID-kontrollant/veterinär alternativt två myndiga personer som intygar att kopian överensstämmer med originalet. Detta genom att signera underskrift, namnförtydligande och telefonnummer på alla kopierade sidor.