måndag 18 februari 2019

TDB tar ett steg till i den digitala världen


TDB, Tävlingsdatabasen, utvecklas och inom kort kommer användarna att få nya rutiner.
Ett uttagskonto, kopplat till TDB-konto som ska verifieras via BankID vid aktivering och användande, införs med anledning av nya svenska lagar och för att öka säkerheten i TDB.
I god tid innan de nya rutinerna träder i kraft kommer användare i TDB att få information om hur det fungerar.