fredag 5 april 2019

Registrera ditt uttagskonto med BankID - Nytt!

Nu bör du registrera ditt uttagskonto och verifiera med BankID.

Gör så här i TDB:
Logga in som vanligt.
Gå till Mina sidor > Ekonomi


Klicka på Registrera uttagskonto

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nytt! Ange Clearingnummer och kontonummer.
Kontrollera bank, personnummer och fullständigt clearing7kontonummer och markera checkbox för att kunna signera.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Öppna BankID i datorn eller på mobil enhet och signera!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Därefter rekommenderar vi att du gör ett uttag av innestående pengar om du inte inom kort (inom ett
halvår) ska beställa licens/legitimation eller anmäla/betala anmälan.
Då klickar du nu på Uttag och anger en beskrivning (som visat på ditt bankkontoutdrag) och summa
för saldo.


Klicka på Fortsätt och bekräfta sedan.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~