tisdag 4 augusti 2020

Viktigt vid betalning av anmälan ...

... vid arrangörens val, betalning senast innan Betaldagen kl 18.00!

Har en arrangör olika datum för betaldag för klasser och för listor och du anmäler till både klass/lista, som har en avgift, så är det den första betaldagen som gäller när den senast ska vara betald!
Det framgår tydligt av nedräkningen som alltid räknar mot första datum/tid.

Är anmälan inte betald innan datum/tid "Betald innan" blir anmälan med automatik Återtagen!

Om anmälan ändras, kompletteras eller klass/lista återtas, upptaderas nedräkning till det då tidigste datuet/tiden!