Formulär


Formulär för behörigheter i TDB
Registreringsformulär för Arrangörer i TDB
Registreringsformulär för Föreningskassör, återbetalningskonto i TDB 
Registreringsformulär för Distriktsadministratör/er i TDB

Formulär för uttag från särskilt konto
Har du inte registrerat uttagskonto och/eller inte gjort uttag senast 190630/200109 har pengarna flyttats till Särskilt konto enligt information i personligt brev, på www.ridsport.se och på flera av våra kanaler.
För att göra uttag därifrån måste du fylla i nedan länkat formulär, ”Registreringsformulär för kontohavares utbetalningskonto mot särskilt konto”, fyll i och skicka in till oss enlig instruktion på formuläret.
När det är gjort kommer uttag till ditt konto motsvarande ditt saldo återbetalas inom två veckor.
Registreringsformulär för kontohavarens utbetalningskonto mot särskilt konto
Foreign account holder
Account holder registration form for payment account in TDB