TDB-Hjälp Vaccination skottår

2020 är Skottår!
Håll koll på vaccinationerna nu när det är skottår!
Revaccination ska ske inom 365 dagar, enligt TR I mom 170, i år har vi 366 dagar, vilket påverkar er som behöver utnyttja 365 +21 dagar.