fredag 1 mars 2019

Endagslicenser och inställda tävlingar


 • En endagslicens kopplas ihop med aktuell tävling i samband med tävlingens likviddag.
   
 • För tävling som blir inställd före tävlingens likviddag påverkas inte endagslicensen eftersom den inte har blivit kopplad till någon tävling.
   
 • När tävling blir inställd efter likviddagen friställs endagslicensen med automatik och endagslicensen blir ledig att använda till nästa kommande tävling.
  Du ska inte själv återta en anmälan om du får veta att en tävling är på väg att ställas in. Då hanteras den som "Avanmäld" och då anses licensen som förbrukad.
   
Låt TDB hantera endagslicensen i samband
med inställandet av tävlingen!