onsdag 29 april 2020

Nyhet gällande betaldag för anmälan till tävling i TDB!

För tävlingar från och med 1 juli 2020 som inte ännu är godkända, där arrangör valt att ta betalt via Swedbank Pay, kan arrangör nu välja mellan två alternativ.
Alt 1

Att anmälan ska vara betald senast ”Inom en timme”.
Alt 2
Att anmälan ska vara betald senast ”Innan likviddagen kl. 18.00”.

Anmälaren kommer se en nedräkning som tydligt visar hur lång tid man har på sig att betala.
Det är anmälarens ansvar att komma ihåg att betala i tid.
Har propositionen olika likviddagar på klasser och listor är det alltid datum som kommer först i tid som gäller för hela anmälan.
Är anmälan inte betald i tid blir anmälan Återtagen!
Som anmälare kan du fortfarande välja att betala direkt i samband med anmälan.
Betalar man då med Swish blir den betald direkt och betalar man med kort blir betalningen ”Reserverad” och betalningen går igenom på likviddagen.


Valet gör arrangören i tävlingens propositionsmall under Generellt > Ekonomi.