TDB-hjälp Distriktskarta

Efter Folkhälsomyndighetens besked att det blir möjligt för barn och unga födda 2002 och senare att tävla i sin idrott igen öppnar ridsporten för enstaka tävlingar för de yngre. Förbundsstyrelsen har efter beskedet beslutat att ryttare födda 2002 eller senare får delta vid en tävlingsdag utomhus per vecka i eget och angränsande distrikt utifrån ryttarens angivna folkbokföringsadress i TDB. Beslutet gäller från och med 3 maj 2021.

Här kan du se vilka distrikt som angränsar till distriktet du eller ryttaren
som du ska anmäla bor i.