TDB-Hjälp Yrkesverksam

Ansök yrkesverksam

Se till att ansökan sker på konto tillhörande personen som ska tävla.

Alternativ:
Loggar du in på eget TDB-konto där du anmäler dig själv:
Gå till Mina sidor > Profilscrolla ner till Yrkesverksamhet, klicka Ansök.

Loggar du in via Företagskonto:
Gå till Mina sidor > Ryttare, klicka på personens namn (där även licensnummer visas), scrolla ner till Yrkesverksamhet, klicka Ansök.

- Markera vilken Gren/ar ansökan gäller, klicka Nästa.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Företagsuppgifter

> Om du ansöker under Företagsuppgifter med egen F-skattsedel ska du fylla i företagets organisationsnummer, bifoga F-skattsedel/Registerutdrag  och fylla i SNI-kod/er och uppslagstext.


> Om du ansöker med Anställningsbevis ska du fylla i företagets organisationsnummer du är anställd hos
, bifoga anställningsbevis (signerat) och företagets F-skattsedel/Registerutdrag och fylla i SNI-kod/er och uppslagstext gällande företaget där du har anställning.

Godkända SNI-koder för yrkesmässig idrott inom förbundets verksamhetsområde, 01.620/85.510/93.120/93.191/93.199

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Resultat 

Om ansökan baseras på kvalificerande resultat markerar du resultat från dina i TDB registrerade resultat, klicka på "Välj resultat ...", klicka på "Lägg till " på aktuella resultat. 

Avsluta med "Stäng välj resultat" längst ner under resultaten!

OBS!
Godkänd via SM-kval för ponny, godkännandet gäller endast för start med den SM-kvalade ponnyn samt andra ponnyer/hästar vid samma tävling, inte för start vid tävlingar där den SM-kvalade ponnyn inte startas. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

När du har fyllt i din ansökan klicka "Skicka".

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mail skickas som bekräftelse vid skickad ansökan och även när den är hanterad av
Svenska Ridsportförbundet!

Under Profilsidan visas Godkänd alternativt Nekad ansökan.

Om din ansökan är Nekad kan du via knapp "Hantera" se "Kommentar från handläggare" som beskriver anledning till att ansökan blivit nekad.

Här kan även ansökan ändras/kompletteras och sedan skickas in för ny hantering.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hantering av ansökningar sker löpande!