TDB-Hjälp Arrangör Ställa in tävling

Ansökan om inställande av tävling ska alltid skickas in innan tävling kan ställas in, ansökan finns här
När tävling ställs in blir alla som är anmälda "Återtagna".
Automatmail till användaren skickas att anmälan blivit "Återtagen".

Arrangörer som tar betalt med betaltjänst SwedbankPay
Steg 1 Viktigt att "Steg 1" görs innan "Steg 2"
Kassörsbehörighet i TDB krävs för att göra detta!
För att återbetala alla som blivit Återtagna i samband med inställandet klickar ni på knappen Återbetala alla återtagna som finns på tävlingens sida för Ekonomi > Återbetalning.

Vid inställande innan propositionens likviddag skall också återbetalning enligt ovan göras. Återbetalningen genomförs inom en timme.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bekräfta med OK!
Om man har blockerat "Popup" i sin webbläsare kan det vara så att denna inte visas.
Se till att tillåta "Popup" under webbläsarens inställningar så kommer det att fungera!


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Steg 2
För att återbetala de anmälare som själva återtagit anmälan/avanmält innan, gå till fliken Avanmäld på Betalningsöversikt.
Här klickar du på respektive belopp till de som du som "Arrangör" vill återbetala till, där har du möjligheten att redigera beloppet och sedan gå till Ekonomi > Återbetalning.


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Sedan väljer du ditt alternativ för återbetalning via fil (BGC/SwedbankSUS) och laddar ner din fil eller hanterar återbetalningarna manuellt.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Arrangörer som tar betalt enligt egen instruktion utanför TDB hanterar alla återbetalningar utanför TDB!