måndag 26 september 2011

Sekunder i reservlistor


Nu visas även sekunder i anmälningstillfället för att kunna jämföra reservers anmälan.

Sortering av raser och stambok


Nu sorteras raser och stambok i alfabetisk ordning så det blir lättare att hitta.

Fix av Godkänn-knappen


Vi har nu fixat "Godkänn"-knappen vid anmälan så att det inte längre uppstår fel vid användande av Internet Explorer.