tisdag 4 augusti 2020

Viktigt vid betalning av anmälan ...

... vid arrangörens val, betalning senast innan Betaldagen kl 18.00!

Har en arrangör olika datum för betaldag för klasser och för listor och du anmäler till både klass/lista, som har en avgift, så är det den första betaldagen som gäller när den senast ska vara betald!
Det framgår tydligt av nedräkningen som alltid räknar mot första datum/tid.

Är anmälan inte betald innan datum/tid "Betald innan" blir anmälan med automatik Återtagen!

Om anmälan ändras, kompletteras eller klass/lista återtas, upptaderas nedräkning till det då tidigste datuet/tiden!

onsdag 29 april 2020

Nyhet gällande betaldag för anmälan till tävling i TDB!

För tävlingar från och med 1 juli 2020 som inte ännu är godkända, där arrangör valt att ta betalt via Swedbank Pay, kan arrangör nu välja mellan två alternativ.
Alt 1

Att anmälan ska vara betald senast ”Inom en timme”.
Alt 2
Att anmälan ska vara betald senast ”Innan betaldagen kl. 18.00”.

Anmälaren kommer se en nedräkning som tydligt visar hur lång tid man har på sig att betala.
Det är anmälarens ansvar att komma ihåg att betala i tid.
Är anmälan inte betald i tid blir anmälan Återtagen!
Som anmälare kan du fortfarande välja att betala direkt i samand med anmälan.
Betalar man då med Swish blir den betald direkt och betalar man med kort blir betalningen ”Reserverad” och betalningen går igenom på betaldagen.


Valet gör arrangören i tävlingens propositionsmall under Generellt > Ekonomi.

måndag 9 mars 2020

Viktigt med nya betaltjänsten!

Det är nu i och med den nya betaltjänsten extra viktigt att ha en bevakad e-postadress som användarnamn när man loggar in.

Varför då?
Det är den som används av TDB för att skicka information om anmälan.
Ex. när en anmälan till reservplats övergår till ordinarie plats skickas e-post som informerar att det har skett och att anmälan då ska betalas senast dagen efter kl 18.00.
Om inte det sker övergår anmälan till "Återtagen" och då går platsen förlorad.

Det är också viktigt att kontrollera hur inkorgen hanterar automatmail.
Många mailservrar skickar automatmail till skräpkorgen vilket gör att det är lätt att missa viktiga mail.


Det är också viktigt att se till att ha ett korrekt återbetalningskonto registrerat på anmälarens Ekonomisida.

Varför då?
Arrangörer som väljer att återbetala premier/avgifter tillbaka via *BGCs leverantörbanktjänst, hämtar TDB kontonummer från anmälarens registrerade Återbetalningskonto (tidigare Uttagskonto) i TDB, när BGC-filen skapas. Den filen skickas sedan till BGC och transaktionen genomförs. Har man ett avslutat eller felaktigt registrerat Återbetalningskonto kommer pengarna inte fram och skapar försening och onödig extra hantering för arrangören.
Kontrollera/korrigera Återbetalningskonto under Mina sidor > Ekonomi, för att korrigera kontonummer, klicka på Återbetalningskonto.


* BGC = Bankgirocentralen

onsdag 4 mars 2020

TDB-Hjälp har flyttat!

TDBs Hjälpsidor som tidigare legat direkt uppe till högen i TDB-menyn kan du nu hitta under Blogg och där under länkarna till vänster.
Hjälpen håller på att uppdateras och kompletteras efterhand. Är det något ni inte hittar svar på så kontakta oss med din fråga. 
Kontaktuppgifter support