fredag 8 februari 2019

Tävlingsresultat för år 2000 - 2010!

Nu kan ni söka äldre tävlingsresultat för 2000 - 2010 via länk här i TDB
Gå in i menyn via Resultat, klicka på "Sök tävlingsresultat 2000 - 2010"Länk direkt till sidan finns här 
Du tar dig tillbaka till TDB-länken i menyn.

fredag 1 februari 2019

Föreningens lösta licenser 2018

Många klubbar frågar efter antal ryttare som löst ryttarlicens för sin förening 2018.
Den som har arrangörsbehörighet för föreningen i TDB kan under menyn se sin förenings licensstatistik.
Välj Medlemmar > Medlemsstatistik och i nederkant kan du byta till år 2018!
tisdag 22 januari 2019

Meddelanderuta i TDB!

Har du en gul meddelanderuta under menyn i TDB när du loggar in?


Vi vill att du går in och kontrollerar att dina kontaktuppgifter i TDB stämmer, alternativt uppdaterar.
Är det inget att ändra klickar du bara på "Spara".
När detta är gjort försvinner rutan och dina uppgifter i TDB är uppdaterade.måndag 14 januari 2019

Hjälp oss svara på era frågor!

När ni skickar frågor till oss, ge oss information om vem det gäller (ryttarens/hästens namn och person/licensnummer), vilken gren, ponny eller häst, mm.
O
m det gäller utrustning, skicka med en tydlig bild!
Då kan vi fortare ge ett bra svar!

torsdag 10 januari 2019

Nytt utseende i TDB!

Vi har idag en ny uppdatering, nytt gränssnitt/utseende, i TDB, samma innehåll.
Den är för att hålla systemet uppdaterat och för att det ska gå snabbare att göra ny utveckling i systemet.
I och med detta är vi också 
ett steg närmare mobilanpassning.

onsdag 4 april 2018

Knappen "Flytta pengar" är borttagen.

För att öka säkerheten och minska antalet feltransaktionen i TDB
har vi valt att ta bort funktionen/knappen "Flytta pengar" som funnits under tävlingsarrangörers behörighet.

Den typen av transaktioner hänvisar vi nu till eventuellt tävlingssystem eller att göra utanför TDB.
Det är inte tänkt att funktionen ska komma tillbaka.


Läs mer i TDB under Hjälp > Ekomoni, fliken ”För arrangör

torsdag 27 april 2017

Kontrollera er beställning innan ni bekräftar den!

Uppmanar härmed vänligen att alla som beställer/förnyar något i TDB dubbelkollar så beställningen avser rätt häst/ryttare/typ av licens eller liknande, innan man bekräftar beställningen.

Ägarbyte ingår i licensbeställning/förnyelsen för året och behöver alltså inte göras separat innan man beställer hästlicensen.
Sker ägarbyte under pågående tävlingsår beställer man ett ägarbyte.

onsdag 16 november 2016

Vaccinationer införda i TDB - Nytt i TR inför 2017!

Kom ihåg att fylla i er hästs vaccinationer i TDB innan första tävlingsstart 2017.

Nytt i TR I mom 170
2. Vaccinationsintyg
2.1. Vaccinationer ska vara införda under varje licensierad häst i
TDB.
2.1.1. Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, hästpass eller vidimerad
kopia, ska medföras och kunna visas upp före start.
2.1.2. Kontroll på tävlingsplatsen görs av överdomaren, som
kontrollerar att uppgifterna om vaccination i TDB och vaccinationsintyg
stämmer överens. Överdomaren har rätt att delegera
kontrollen till sekretariatet.
2.1.3. Minst 5% av de deltagande hästarnas vaccinationer ska 
kontrolleras.

I TDB under Mina sidor > Hästar, klickar du på hästens namn och klickar sedan på knappen
Här på sidan ska du registrera vaccinationer enligt instruktioner.

För att hästen ska vara startberättigad ska sju dagar ha passerat efter senaste vaccinationen.

Alltså, dag 8 är hästen startberättigad och då försvinner noteringen
i hästens profil.fredag 9 september 2016

Sena ändringar (häst/ryttarbyte)

Ibland händer det att du behöver byta en redan anmäld ryttare eller häst till en tävling.

Gäller det ryttare gör du det i en ny anmälan till lista "987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte)".


Gäller det häst innan tävlingens betaldag går du till Mina sidor > Anmälningar, klickar på Sammanställning för aktuell tävling och klickar på Hästbyte och genomför det.
Efter betaldagen anmäler du i lista "987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte)"

Obs! Anmälan till lista "987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte)" ska alltid åtföljas av ett Meddelade till arrangören längs ner i anmälan, om vad den sena ändringen gäller.
Tex. Anmälan ersätter hästen Brunte i alla starter!

Gör man inte detta så vet arrangören inte vad anmälaren vill med ändringen och kan inte hantera den!

tisdag 10 maj 2016

Tyck till om TR inför 2017!

Vad tycker ni om förslaget till TR 2017-2018? Fram till den 16 maj kan du lämna synpunkter på det TR som ska gälla för kommande två-årsperiod.
Läs mer här!