måndag 20 april 2015

Kort information om ny funktion i TDB i samband med proposition och anmälningar


För att som arrangör kunna ta emot häst/ryttarbyten i TDB har vi lag till en funktion som med automatik genererar en lista, "Sena ändringar (häst/ryttarbyten)", i samband med att propositionen godkänns. Listan har även en ”Övrig information” som lyder;
”Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.”

Möjlighet till notering i Meddelandefältet för anmälan där anmälaren kan skriva vad ändringen gäller.
Som arrangör hänvisar man häst/ryttarbyten till denna lista när anmälare hör av sig och vill göra en ändring.

Listan har kontroll på att häst- och ryttarlicens är godkänd för året.
I övrigt hanterar man ändringarna enligt TR.

måndag 2 juni 2014

Förbättrad funktionärssökning!


Vi har nu förbättrat funktionen Sök funktionärer.

Nu kan man söka mer övergripande på alla funktionärer inom alla grenar och svårighetsgrader eller välja att minska omfånget på sökresultat genom att välja en specifik gren, funktionärstyp eller utbildningsgrad.Spara tid med propositionsklonaren!


Idag lanserar vi en efterlängtad funktion i TDB, nämligen propositionsklonaren.
Tack vare denna kommer massor av tid att sparas för arrangörer som ofta arrangerar återkommande tävlingar.
När det är dags att skapa upp en proposition kommer man numera att kunna välja att skapa en helt ny eller välja en äldre tävling att klona den ifrån.

Självklart kommer man att kunna justera specifika fält och klasser även om proppen klonats.


Working Equitation i TDB!


Nu har vi fått in ytterligare en gren i TDB, nämligen Working Equitation.

Tävlingsansökningar, propositioner och anmälan kommer i princip att fungera på exakt samma vis som för andra grenar.

fredag 14 mars 2014

SH integrerat i TDB!

Numera kommunicerar TDB även med SH´s hästregister.
Precis som med hästar registrerade i ASVH, kan man nu lägga till hästar genom att söka fram dom på sitt registreringsnummer i SH.
Dessa har förut varit tvungna att läggas till manuellt.
torsdag 7 mars 2013

Funktionärer

När en arrangör skickar in en proposition för granskning skickar TDB automatiskt ut ett informationsmeddelande till alla berörda funktionärer om deras medverkan. 
Arrangören måste dock precis som tidigare kontakta funktionärerna i förhand och försäkra sig om att de kan medverka i tävlingen innan de anges.

Om en funktionär ej blivit kontaktad i förväg och ej kan medverka i tävlingen så ber vi denne att kontakta arrangören så de kan ordna med en ny.

tisdag 26 februari 2013

Expressinsättning i TDB!


Äntligen har expressinsättningen kommit till TDB!

Detta är oerhört glada nyheter för många användare och allra helst för de utländska ryttarna som numera kommer slippa IBAN-överföringar som både kostar mycket och som tar lång tid att komma in.
Det är såklart även perfekt för de tillfällen man anmäler i sista minuten och inte hinner få in pengar genom insättning via bankgiro.
Expressinsättningen kommer med en avgift på 4% + 4 kr per transaktion.
Självklart har man valmöjligheten att sätta in pengar på det gamla viset också.

Gå till Mina Sidor - Ekonomi - Insättning för att läsa mer om de olika sätten att sätta in pengar till TDB.