torsdag 8 december 2011

Ändring för arrangörsbehörighet!

Behörigheten för arrangörer i TDB har skärpts.
Numera har man enbart tillgång till klubbens ekonomirelaterade funktioner om man även har kassörsbehörighet.

måndag 5 december 2011

Bortse från licensmail!

Som konsekvens av de stora licensändringarna i TDB har det idag skickats ut mail till ryttare gällande licensbeställningar.
Vänligen bortse från detta då dessa endast gäller föregående års licensbeställningar.