torsdag 19 januari 2012

Förbättringar av proppmallen inför nya säsongen!

Att skapa en proposition på rätt sätt har tidigare inte varit helt lätt, i alla fall när det kommer till de lite större tävlingarna med många klasser. Vi har haft en rätt strikt validering som gjort att det många gånger varit svårt att spara ner alla klasserna.

Inför den nya tävlingssäsongen har vi nu förbättrat och förenklat många saker i proppmallen, framförallt klasshanteringen.
Det går snabbare, är tydligare och lättare att nu göra rätt.
Valideringen sker inte längre på en och samma gång utan klasserna kan sparas en i taget.I många av fallen när det trilskats lite har varit pga att man missat att lägga upp en matchande avdelning B till sin avdelning A.
Nu går det att spara ner en proposition trots bristande klasser men man informeras om vilka klasser som fattas och man ges en enkel genväg till att skapa upp dessa.

onsdag 18 januari 2012

HTTPS fixat igen!


Nu är åter igen https aktiverat på Tävlingsdatabasen.

https är ett protokoll utvecklat med trygga, säkra Internet-transaktioner i åtanke.