måndag 10 september 2012

Endast funktionärer med förbundslegitimation valbara vid propositionsskapande

Vi har förenklat så endast funktionärer med förbundslegitimation går att välja i propositionsmallen där funktionärer anges. Som tidigare söks funktionären upp med dennes namn men endast de med rätt funktionärsroll och förbundslegitimation går att välja.

Klubbarna kan själva plocka bort efteranmälningsavgifter


Tidigare har klubbarna varit tvungna att kontakta distriktet eller förbundet för att plocka bort efteranmälningsavgifterna på en kommande tävling.
Nu kan klubbarna själva välja om de vill plocka bort efteranmälningsavgiften från tävlingen. Det går ej att plocka bort efteranmälningsavgiften efter likviddagen.
Det är viktigt att tänka på att det ej går att lägga tillbaka efteranmälningsavgifterna om de har plockats bort.

Efteranmälningsavgiften plockas bort från propositionssidan för tävlingen med knappen "Ta bort efteranmälningsavgifter".

Tydligare information om varför en licensansökan nekas


Klubbar som väljer att själva godkänna licensansökningar har nu möjligheten att skriva ett meddelande om varför de inte godkänner en licensansökan.
Meddelandet mailas direkt till den som licensansökan gäller.

Detta gäller endast klubbar som själva godkänner licenserna. Under Klubbmenyn/Medlemmar/Licens-ansökningar visas licenser som kräver behandlig om klubben. Efter att knappen "Neka" klickats visas ett textfönster där anledningen till nekandet kan ifyllas.