torsdag 7 mars 2013

Funktionärer

När en arrangör skickar in en proposition för granskning skickar TDB automatiskt ut ett informationsmeddelande till alla berörda funktionärer om deras medverkan. 
Arrangören måste dock precis som tidigare kontakta funktionärerna i förhand och försäkra sig om att de kan medverka i tävlingen innan de anges.

Om en funktionär ej blivit kontaktad i förväg och ej kan medverka i tävlingen så ber vi denne att kontakta arrangören så de kan ordna med en ny.