fredag 11 december 2015

Sök Arrangemang!

Ny hantering av t.ex. "Pay and ride" i TDB

Sök så här
Alla arrangemang som inte är tävling enligt Tävlingsreglementet, t.ex "Pay and ride/drive/jump" eller liknande kommer från och med nu sökas under Sök > Arrangemang i TDB.

Skapa nytt arrangemang
Arrangör går tillväga på samma sätt som tidigare i TDB när klubbens administratör vill lägga in sin "Pay and ride/drive/jump". Administratören klickar på sin klubbsida i menyn > Tävlingar > Ny klubbtävling/arrangemang (ny text på knappen). Fyll sedan i mallen som tidigare, men se till att markera boxen för Arrangemang.


Arrangör kan själv gå in och redigera/markera boxen om man glömt att markera.

Redan inlagda "Pay and ride/drive/jump" finns att söka under Sök > Arrangemang i TDB.

fredag 11 september 2015

Redigera din profil!


Om du inte har redigerat din profil under de senaste 6 månaderna, ligger nu en uppmaning om att du ska göra detta!Vänligen gör det, det tar inte lång stund!
Adress och telefon uppdaterar du under fliken Uppgifter, kom ihåg att "Spara"! E-post ändrar du under fliken "Byt E-post"!

Kontaktuppgifter som inte stämmer kan ställa till det för t.ex. arrangörer som av någon anledning behöver kontakta anmälare/deltagare. Ibland händer det att vi på SvRF behöver nå er, finns det inte aktuellt telefonnummer eller e-postadresser, har vi svårt att nå er.
E-postadressen som även är användarnamnet vid inloggning ska vara en adress som kontrolleras löpande!onsdag 20 maj 2015

Nu är återbetalningen bättre i TDB

Tidigare har endast kassören kunnat klicka på återbetala från ekonomiöversikten. Nu kan en arrangör från föreningen klicka återbetala och då kommer uppdraget hamna i listan över återbetalningar för själva tävlingen.
Kassören kan sedan genomföra själva överföringen.

Det gör också att summan vid ekonomiöversikten, summerar allt som är betalt, minus eventuella återbetalningar.

Detta gör ekonomisammanställningen bättre.

Informationen om vad som betalts via TDB kommer också att justeras i anmälningsfilen man laddar ner till tävlingsprogrammet.

måndag 11 maj 2015

Nu öppnar TDB för registrering av hästens vaccination


En sedan länge efterlängtad funktion finns nu i TDB, registrering av hästens vaccination. Varje häst har fått ett ”Vaccinationskort”. Finns att klicka på under respektive häst.

Under 2015 är det möjligt att börja registrera datum för vaccination enligt hästens vaccinationsbevis.  Det är idag frivilligt att registrera vaccinationerna i TDB men till de som väljer att göra det kommer ett mail 21 dagar innan sista dag för ny vaccinering som ett kom-ihåg. Än så länge kvarstår kravet enligt TR1 mom 170 för uppvisande av vaccinationsbevis innan start. Målet är att 2016 göra registreringen obligatorisk för att kunna ta bort detta krav.
OBSERVERA! Det kommer alltid vara hästens vaccinationsbevis som gäller och det ska alltid medföras till tävlingsplatsen.

Registrera datum
Registrering görs så att man börjar med datum för den senaste A-vaccinationen enligt vaccinationsbeviset och fortsätter med datum för B-vaccinationen. Därefter registreras datum för varje därefter gjord R- vaccination.

Hästar med dispens från vaccination
Om hästen har dispens från vaccination måste registrering av detta göras på SvRF’s kansli. Mer information kring detta kommer senare.
Hästar med icke dokumenterad grundvaccination
Om vaccinationsbeviset för hästen inte har dokumenterade datum för grundvaccinationer utan endast en försäkran av veterinär gällande detta så kryssa i rutan för detta och fortsätt därefter med övriga datum.
 

För arrangörer
Hästförteckningen kommer att innehålla information om vaccination för de hästar som har ett ifyllt ”Vaccinationskort” i TDB. Arrangörer har fortfarande tills vidare krav på sig att kontrollera hästens vaccinationsbevis innan start.

För användaren/anmälaren
Noteringen "VACC EJ GILTIG" visar idag endast att ifylld vaccination ej är giltig. Medför ingen begränsning av anmälan eller liknande.

tisdag 28 april 2015

Info om Endagslicenser från föregående år!

Endagslicenser 2014 som ej är kopplade till tävling 2014 går att utnyttja även under 2015.
Endagslicenser 2013 och tidigare, som ej är kopplade, kan användas t.o.m. 150630, sedan förfaller dom.
Oförbrukade Endagslicenser ska gå att utnyttja kommande år, dock ej längre.

Endagslicens ligger endast till grund för uppgradering till fullständig licens det år den är betald.

måndag 20 april 2015

Kort information om ny funktion i TDB i samband med proposition och anmälningar!


För att som arrangör kunna ta emot häst/ryttarbyten i TDB har vi lag till en funktion som med automatik genererar en lista, "Sena ändringar (häst/ryttarbyten)", i samband med att propositionen godkänns. Listan har även en ”Övrig information” som lyder;
”Häst eller ryttarbyte efter betaldagen. Ej efteranmälningar. Anmälan till denna lista är obligatorisk om bytet skall kunna ske, men garanterar inte att bytet blir genomfört eftersom det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Till denna lista anmäls rätt häst och rätt ryttare, skriv i meddelande till arrangören vad det gäller.”

Möjlighet till notering i Meddelandefältet för anmälan där anmälaren kan skriva vad ändringen gäller.
Som arrangör hänvisar man häst/ryttarbyten till denna lista när anmälare hör av sig och vill göra en ändring.

Listan har kontroll på att häst- och ryttarlicens är godkänd för året.
I övrigt hanterar man ändringarna enligt TR.