onsdag 20 maj 2015

Nu är återbetalningen bättre i TDB

Tidigare har endast kassören kunnat klicka på återbetala från ekonomiöversikten. Nu kan en arrangör från föreningen klicka återbetala och då kommer uppdraget hamna i listan över återbetalningar för själva tävlingen.
Kassören kan sedan genomföra själva överföringen.

Det gör också att summan vid ekonomiöversikten, summerar allt som är betalt, minus eventuella återbetalningar.

Detta gör ekonomisammanställningen bättre.

Informationen om vad som betalts via TDB kommer också att justeras i anmälningsfilen man laddar ner till tävlingsprogrammet.

måndag 11 maj 2015

Nu öppnar TDB för registrering av hästens vaccination


En sedan länge efterlängtad funktion finns nu i TDB, registrering av hästens vaccination. Varje häst har fått ett ”Vaccinationskort”. Finns att klicka på under respektive häst.

Under 2015 är det möjligt att börja registrera datum för vaccination enligt hästens vaccinationsbevis.  Det är idag frivilligt att registrera vaccinationerna i TDB men till de som väljer att göra det kommer ett mail 21 dagar innan sista dag för ny vaccinering som ett kom-ihåg. Än så länge kvarstår kravet enligt TR1 mom 170 för uppvisande av vaccinationsbevis innan start. Målet är att 2016 göra registreringen obligatorisk för att kunna ta bort detta krav.
OBSERVERA! Det kommer alltid vara hästens vaccinationsbevis som gäller och det ska alltid medföras till tävlingsplatsen.

Registrera datum
Registrering görs så att man börjar med datum för den senaste A-vaccinationen enligt vaccinationsbeviset och fortsätter med datum för B-vaccinationen. Därefter registreras datum för varje därefter gjord R- vaccination.

Hästar med dispens från vaccination
Om hästen har dispens från vaccination måste registrering av detta göras på SvRF’s kansli. Mer information kring detta kommer senare.
Hästar med icke dokumenterad grundvaccination
Om vaccinationsbeviset för hästen inte har dokumenterade datum för grundvaccinationer utan endast en försäkran av veterinär gällande detta så kryssa i rutan för detta och fortsätt därefter med övriga datum.
 

För arrangörer
Hästförteckningen kommer att innehålla information om vaccination för de hästar som har ett ifyllt ”Vaccinationskort” i TDB. Arrangörer har fortfarande tills vidare krav på sig att kontrollera hästens vaccinationsbevis innan start.

För användaren/anmälaren
Noteringen "VACC EJ GILTIG" visar idag endast att ifylld vaccination ej är giltig. Medför ingen begränsning av anmälan eller liknande.