fredag 11 september 2015

Redigera din profil!


Om du inte har redigerat din profil under de senaste 6 månaderna, ligger nu en uppmaning om att du ska göra detta!Vänligen gör det, det tar inte lång stund!
Adress och telefon uppdaterar du under fliken Uppgifter, kom ihåg att "Spara"! E-post ändrar du under fliken "Byt E-post"!

Kontaktuppgifter som inte stämmer kan ställa till det för t.ex. arrangörer som av någon anledning behöver kontakta anmälare/deltagare. Ibland händer det att vi på SvRF behöver nå er, finns det inte aktuellt telefonnummer eller e-postadresser, har vi svårt att nå er.
E-postadressen som även är användarnamnet vid inloggning ska vara en adress som kontrolleras löpande!