fredag 11 december 2015

Sök Arrangemang!

Ny hantering av t.ex. "Pay and ride" i TDB

Sök så här
Alla arrangemang som inte är tävling enligt Tävlingsreglementet, t.ex "Pay and ride/drive/jump" eller liknande kommer från och med nu sökas under Sök > Arrangemang i TDB.

Skapa nytt arrangemang
Arrangör går tillväga på samma sätt som tidigare i TDB när klubbens administratör vill lägga in sin "Pay and ride/drive/jump". Administratören klickar på sin klubbsida i menyn > Tävlingar > Ny klubbtävling/arrangemang (ny text på knappen). Fyll sedan i mallen som tidigare, men se till att markera boxen för Arrangemang.


Arrangör kan själv gå in och redigera/markera boxen om man glömt att markera.

Redan inlagda "Pay and ride/drive/jump" finns att söka under Sök > Arrangemang i TDB.