onsdag 16 november 2016

Vaccinationer införda i TDB - Nytt i TR inför 2017!

Kom ihåg att fylla i er hästs vaccinationer i TDB innan första tävlingsstart 2017.

Nytt i TR I mom 170
2. Vaccinationsintyg
2.1. Vaccinationer ska vara införda under varje licensierad häst i
TDB.
2.1.1. Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, hästpass eller vidimerad
kopia, ska medföras och kunna visas upp före start.
2.1.2. Kontroll på tävlingsplatsen görs av överdomaren, som
kontrollerar att uppgifterna om vaccination i TDB och vaccinationsintyg
stämmer överens. Överdomaren har rätt att delegera
kontrollen till sekretariatet.
2.1.3. Minst 5% av de deltagande hästarnas vaccinationer ska 
kontrolleras.

I TDB under Mina sidor > Hästar, klickar du på hästens namn och klickar sedan på knappen
Här på sidan ska du registrera vaccinationer enligt instruktioner.

För att hästen ska vara startberättigad ska sju dagar ha passerat efter senaste vaccinationen.

Alltså, dag 8 är hästen startberättigad och då försvinner noteringen
i hästens profil.