onsdag 4 april 2018

Knappen "Flytta pengar" är borttagen.

För att öka säkerheten och minska antalet feltransaktionen i TDB
har vi valt att ta bort funktionen/knappen "Flytta pengar" som funnits under tävlingsarrangörers behörighet.

Den typen av transaktioner hänvisar vi nu till eventuellt tävlingssystem eller att göra utanför TDB.
Det är inte tänkt att funktionen ska komma tillbaka.


Läs mer i TDB under Hjälp > Ekomoni, fliken ”För arrangör