fredag 9 september 2016

Sena ändringar (häst/ryttarbyte)

Ibland händer det att du behöver byta en redan anmäld ryttare eller häst till en tävling.

Gäller det ryttare gör du det i en ny anmälan till lista "987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte)".


Gäller det häst innan tävlingens likviddag går du till Mina sidor > Anmälningar, klickar på Sammanställning för aktuell tävling och klickar på Hästbyte och genomför det.
Efter likviddagen anmäler du i lista "987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte)"

Obs! Anmälan till lista "987 Sena ändringar (häst/ryttarbyte)" ska alltid åtföljas av ett Meddelade till arrangören längs ner i anmälan, om vad den sena ändringen gäller.
Tex. Anmälan ersätter hästen Brunte i alla starter!

Gör man inte detta så vet arrangören inte vad anmälaren vill med ändringen och kan inte hantera den!