TDB-Hjälp Användare Betalning Ny!

Betalning av beställning
Betalning av beställning licens/legitimation görs via TDB genom betaltjänst Swedbank Pay.
Ryttarlicens, Tränarlicens och Förbundslegitimation ska godkännas av förening baserat på godkänt medlemskap, hästlicens ska första gången godkännas av Svenska Ridsportförbundet innan betalning är möjlig.
Hitta tillbaka till att betala din licens vi Mina sidor > Beställningar.

Betalning av anmälan till arrangör som tar betalt via Swedbank Pay Uppdaterad 200429
När du anmält till tävling ska anmälan vara betald enligt angiven tid i propositionen.
Arrangör kan välja mellan två olika alternativ:
Alt 1. Att anmälan ska vara betald senast ”Inom en timme”.
Alt 2. Att anmälan ska vara betald senast ”Innan likviddagen kl. 18.00”.

I båda fallen kommer det upp en betaltjänst under anmälan, som inledningsvis när du ska betala ska ange kontaktinformation innan du väljer att betala med Swish eller kontokort.
Betalar du din anmälan med Swish dras pengarna direkt och din anmälan får status "Betald" i TDB.
Betalar du in din anmälan med bankkort blir pengarna reserverade och får status "Registrerad " i TDBoch vid propositionen likviddag blir den betald och får status "Betald" i TDB.
Om du lämnar anmälningen utan att ha betalt den hittar du tillbaka till sidan för att betala din anmälan via Mina sidor > Anmälningar, klicka sedan på Sammanställning för aktuell tävling

Betalning av anmälan till arrangör som tar betalt enligt egen instruktion
När du anmält till tävling ska anmälan betalas enligt arrangörens instruktion i propositionen.

Premier, återbetalning till anmälaren Uppdaterad 200429
Premier kommer att återbetalas till anmälaren enligt TR (I kap IV, moment 140), arrangören är skyldig att återbetala premierna senast 8 dagar efter avslutad tävling.
Har den inte kommit in inom ovan angivna tid så kontakta arrangören för att stämma av vad som skett.  
Får du ingen respons från arrangören så kontakta Svenska Ridsportförbundets kansli så får du hjälp med ditt ärende.
Arrangören kan välja att återbetala via tre olika sätt:
Swedbank SUS, en återbetalningstjänst som kräver att arrangören tecknar avtal med sin lokala Swedbank för att kunna utnyttja tjänsten. Anmälaren måste även registrera sitt bankkonto till SUS-tjänsten för att få in pengarna på sitt konto, annars kommer utbetalningen på avi.
Viktigt! Anmälare som anmäler via Företag (gäller ej enskild firma) i TDB måste även registrera Företaget mot Swedbank SUS för att inte få utbetalningen på Avi. .

Leverantörsbankfil, en återbetalningstjänst som bankgirocentralen erbjuder via i regel arrangörens egna bank, kräver nytt avtal om arrangören inte redan har ett sådant sen tidigare.
Manuell återbetalning, hanterar arrangören (med kassörsbehörighet) återbetalningen från tävlingens "Återbetalningssida" och internetbank. Återbetalningssidan används som underlag och arrangören kopierar anmälarens återbetalningskonto och tar med uppgiften till utbetalning på internatbanken och genomför en transaktion i taget.

Betalningsstatus anmälan Uppdaterad 200429


  • Anmälan är i väntan på att bli betald, då visas REGISTRERAD.
    Anmälan till tävling där arrangör tar betalt enligt instruktion utanför TDB visas alltid REGISTRERAD.
  • Anmälan är betald med Swish, då visas BETALD .
  • Anmälan är betald med Betalkort, då visas REGISTRERAD, fram tills den blir betald vid propositionens likviddag och då visas BETALD. Under anmälans Sammanställning visas betalningen som "Reserverad".
    OBS! På kontoöversikten hos din bank kan reservationen släppa innan propositionens likviddag utan att det påverkar betalningen av den kommande anmälan. 
  • Anmälan är avanmäld efter propositionen likviddag, då visas AVANMÄLD.
  • Anmälan är avanmäld innan propositionens likviddag, då visas ÅTERTAGEN .
  • Anmälan som har både klass/er som är betald och på reservplats, då visas DELBETALD.